การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเด็กปฐมวัยและวัยเรียนเขตสุขภาพที่ 3 สู่ Smart Kid & Smart Child ปี 2560 ... 11/09/2560
เวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วไปและสมัชชาหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขตสุขภาพที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้ชื่องาน “สานเสร ... 01/08/2560
มหกรรมการแพทย์แผนไทย และตลาดนัดสุขภาพ ด้วยการแพทย์ผสมผสาน ภาคเหนือ ปี ๒๕๖๐ ... 31/01/2560
สปสช. ร่วมคณะรัฐมนตรีสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมการพัฒนางานตามแผนพัฒนาระบบบริการในเขตสุขภาพที่ ๓ ที่จังหวัดชัยนาท ... 08/07/2559
สปสช.3 นครสวรรค์ ยกระดับการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ปี59 ... 28/06/2559
กิจกรรม "วิ่งโบกี้ 99 รถไฟสายสุขภาพ" (Bogie99 running challenge) ... 31/05/2559
งานจิตอาสาราชประชาสมาสัย..จิตอาสาเพื่อพระราชา ... 11/05/2559
มหกรรมวิชาการสาธารณสุข เครือข่ายบริการสุขภาพที่3 ... 25/12/2555
 
หน้า 1 |
 
กลับ ขึ้นบน