ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ใช้บริการภายนอก หากท่านต้องการติดต่อเรา กรุณาติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-5637-1831 >>>คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม             แจ้ง หน่วยบริการ และ อปท. หากลืมรหัสผ่านหรือรหัสผ่านเข้าใช้งานไม่ได้ กรุณาแจ้งลืมรหัสผ่านได้ที่เมนูลืมรหัสผ่านที่ เวป http://dc.nhso.go.th....            
ดูรายการคลิปทั้งหมด
 
 
อ่านทั้งหมด
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกองทุน ปี2561  
ประกาศผลการคัดเลือกผู้รับจ้าง การจ้างเหมาบริการ งา  
ประกาศเรื่อง รับสมัครงานการจ้างเหมาบริการ งานธุรกา  
ประกอบการบรรยายการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเค  
ประกาศการจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็  
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินงานของ อปท.เพื  
         
อ่านทั้งหมด
 
อ่านทั้งหมด
การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเด็กปฐมวัยและวัยเร
เวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วไปและสมัชชาหลักประกันสุขภ
มหกรรมการแพทย์แผนไทย และตลาดนัดสุขภาพ ด้วยการแพทย์
สปสช. ร่วมคณะรัฐมนตรีสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมการพัฒนาง
สปสช.3 นครสวรรค์ ยกระดับการรับฟังความคิดเห็นทั่วไป
 
 
อ่านทั้งหมด
 
 
 
 
 
         
 
ลิงค์สำคัญ
     
     
               
               
               

 

       
       
       

 

 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขต
สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ สปสช.เขต 2 พิษณุโลก สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ สปสช.เขต 4 สระบุรี สปสช.เขต 5 ราชบุรี
สปสช.เขต 6 ระยอง สปสช.เขต 7 ขอนแก่น สปสช.เขต 8 อุุดรธานี สปสช.เขต 9 นครราชสีมา สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี สปสช.เขต 12 สงขลา สปสช.เขต 13 กทม.
สปสช. สาขาจังหวัด
สปสช.สาขาจังหวัดนครสวรรค์ สปสช.สาขาจังหวัดกำแพงเพชร สปสช.สาขาจังหวัดชัยนาท สปสช.สาขาจังหวัดอุทัยธานี สปสช.สาขาจังหวัดพิจิตร