แจ้ง หน่วยบริการ และ อปท. หากลืมรหัสผ่านหรือรหัสผ่านเข้าใช้งานไม่ได้ กรุณาแจ้งลืมรหัสผ่านได้ที่เมนูลืมรหัสผ่านที่ เวป http://dc.nhso.go.th....            
ดูรายการคลิปทั้งหมด
 
 
อ่านทั้งหมด
ประกอบการบรรยายการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเค  
ประกาศการจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็  
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินงานของ อปท.เพื  
เอกสารประกอบการบรรยาย(15-16 มิ.ย.60)  
เอกสารคืนข้อมูล 5 จังหวัด  
เอกสารประกอบการสัมนาสูติกรรม (30 มี.ค.60)  
         
อ่านทั้งหมด
 
อ่านทั้งหมด
การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเด็กปฐมวัยและวัยเร
เวทีรับฟังความคิดเห็นทั่วไปและสมัชชาหลักประกันสุขภ
มหกรรมการแพทย์แผนไทย และตลาดนัดสุขภาพ ด้วยการแพทย์
สปสช. ร่วมคณะรัฐมนตรีสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมการพัฒนาง
สปสช.3 นครสวรรค์ ยกระดับการรับฟังความคิดเห็นทั่วไป
 
 
อ่านทั้งหมด
 
 
 
 
 
         
 
ลิงค์สำคัญ
   
   
               
               
               

 

QR Code Link      
     
       

 

 
องค์กรที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขต
สปสช.เขต 1 เชียงใหม่ สปสช.เขต 2 พิษณุโลก สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ สปสช.เขต 4 สระบุรี สปสช.เขต 5 ราชบุรี
สปสช.เขต 6 ระยอง สปสช.เขต 7 ขอนแก่น สปสช.เขต 8 อุุดรธานี สปสช.เขต 9 นครราชสีมา สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี สปสช.เขต 12 สงขลา สปสช.เขต 13 กทม.
สปสช. สาขาจังหวัด
สปสช.สาขาจังหวัดนครสวรรค์ สปสช.สาขาจังหวัดกำแพงเพชร สปสช.สาขาจังหวัดชัยนาท สปสช.สาขาจังหวัดอุทัยธานี สปสช.สาขาจังหวัดพิจิตร