National Health Security Office (NHSO) District 3, Nakhonsawan
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

แบบฟอร์มเอกสาร


แบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

***หลังจากดำเนินการกรอกรายละเอียดเสร็จเรียบร้อย***

กรุณาส่ง ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์  1102/226 หมู่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000  โทร. 0-5637-1831-3

 ดาวน์โหลได้จาก ไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่างนี้

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง