National Health Security Office (NHSO) District 3, Nakhonsawan
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ที่รักษาด้วยวิธีล้างไตผ่านททางช่องท้อง ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

 

เครือข่ายดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง จังหวัดชัยนาท ร่วมกับ สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ที่รักษาด้วยวิธีล้างไตผ่านททางช่องท้อง ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

โดย แพทย์หญิงกิติยา แช่มอุบล อายุรแพทย์โรคไต โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร PD nurse โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ทีม PD nurse โรงพยาบาลสรรพยา ทีม รพ.สต.บ้านหนอง ทีม รพ.สต.บ้านโพดำนางออก ทีม อสม. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 และชาวบ้านในพื้นที่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ ลงพื้นที่ลงเยี่ยมผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่รักษาด้วยวิธีล้างไตผ่านทางช่องท้อง (CAPD) ในพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 2 ราย และส่งมอบน้ำดื่มของใช้จำเป็นให้กับผู้ป่วยฯ อีก 2 ราย โดยทีมโรงพยาบาลสรรพยา เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 65ที่ผ่านมา

นางเบญจา โพธิ์เหมือน กล่าวว่า ถึงน้ำจะท่วมแต่ได้รับความห่วงใยจากเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาล รพ.สต อสม. และผู้ใหญ่บ้าน ที่ช่วยประสาน กับไปรษณีย์ในการรับส่งน้ำยาล้างไตให้มีน้ำยาล้างไตใช้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงคำแนะนำในการเตรียมการจัดสถานที่ เพื่อป้องกันน้ำยาล้างไต และอุปกรณ์เสียหายจากการถูกน้ำท่วม