National Health Security Office (NHSO) District 3, Nakhonsawan
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

การสร้างความร่วมมือและส่งเสริมการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันป้องกันโรค แก่ประชาชน 'สิทธิประกันสังคม

 

การสร้างความร่วมมือและส่งเสริมการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันป้องกันโรค แก่ประชาชน 'สิทธิประกันสังคม

19.10.2565 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ จัดประชุมกลไกการสร้างการรับรู้การจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันแก่ประชาชน 'สิทธิ์ประกันสังคม

โดย สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด (นครสวรรค์ กำแพงเพชร อุทัยธานี พิจิตร ชัยนาท) และโรงพยาบาลทั้ง 5 แห่ง (รพ.สวรรค์ประชารักษ์ รพ.กำแพงเพชร รพ.พิจิตร รพ.อุทัยธานี รพ.ชัยนาท)

ในพื้นที่เขต 3 นครสวรรค์ ณ ห้องประชุมพาสาน สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565

.

โดย น.ส.บุษกร สุรรังสรรค์ รอง ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ เปิดการประชุม ทั้งนี้ นางจรรยา รัตนวิภา นักวิชาการหลักประกันสุขภาพ นำเสนอ ถึงสิทธิประโยชน์การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของคนไทยทุกสิทธิตามประเภทและขอบเขตบริการสาธารรสุขแต่ละกลุ่มวัย และ นางอัจฉรา อิ่มโพธิ์ ผู้แทนจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์ นำเสนอถึงสิทธิประโยชน์ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของผู้ประกันตนตามสิทธิประโยชน์ของประกันสังคม ให้กับที่ประชุมรับทราบ

พร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ได้ระดมสมอง ถึงวิธีการต่างๆ ที่จะสร้างการรับรู้และเพิ่มการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตน ในพื้นที่เขต 3 และแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อให้ประชาชน กลุ่มวัยทำงานโดยเฉพาะผู้ประกันตน ได้รับรู้ เข้าใจสิทธิประโยชน์ และเข้าถึงบริการสร้างเสริมและป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

.

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สปสช.เขต 3 นครสววรรค์

19 ตุลาคม 2565