National Health Security Office (NHSO) District 3, Nakhonsawan
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ และส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

 สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ เข้าร่วม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ และส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

9.10.2022 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาศักยภาพในด้านสาธารณสุขมูลฐาน และส่งมอบส่งมอบการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

ตามโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ ข้าราชการ ลูกจ้าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอน ในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ มหาววิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี

โดยมี นายเผด็จ นุ้ยปรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี กล่าวให้การต้อนรับและกล่าวนโยบายการบริหารราชการฯ กับผู้เข้าร่วมทุกท่าน

ในครั้งนี้ แพทย์หญิงมานิตา พรรณวดี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานีและคณะ พร้อมด้วย สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ โดย น.ส.บุษกร สุรรังสรรค์ รองผู้อำนวยการ สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ ได้เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อเชื่อมโยงงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน และการบริการด้านสุขภาพต่อไป

.

ชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

https://www.facebook.com/UthaithaniProvincialAdministrativeOrganization/posts/415216487459544

.

///งานประชาสัมพันธ์ สปสช.เขต 3 นครสววรรค์

create:10.10.2022