National Health Security Office (NHSO) District 3, Nakhonsawan
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

ประชุมหารือการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจฯ

 วันนี้ (21 กันยายน 2565) เวลา 10.00 น.

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์

จัดประชุมหารือการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจฯ ณ ห้องประชุมพาสาน สปสช.เขต 3 นครสวรรค์

ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทีม เดินทางเข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมพาสาน สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ และเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom โดยมี ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องขององค์การบริการส่วนจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด (กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั้ง 5 จังหวัด (กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์)

โรงพยาบาลแม่ข่าย/สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินนทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 276 แห่ง ในพื้นที่เขต 3 นครสวรรค์ ได้ร่วมพูดคุยหารือแนวทางร่วมกัน

.

///ลงวันที่ 21 กันยายน 2565

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สปสช.เขต 3 นครสวรรค์