เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการตรวจสอบการจ่ายชดเชยและคุณภาพบริการ ปีงบประมาณ 2561 ... 19/12/2560
เอกสารประกอบการประชุมการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุ(7ธ.ค.61) ... 08/12/2560
เอกสารประกอบการบรรยาย “ประชุมชี้แจงเรื่อง "แนวทางการบริหารงานลงทะเบียน ประจำปี 2561” ... 06/12/2560
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกองทุน ปี2561 ... 01/11/2560
ประกาศผลการคัดเลือกผู้รับจ้าง การจ้างเหมาบริการ งานธุรการและสนับสนุนทั่วไปฯ ... 10/10/2560
ประกาศเรื่อง รับสมัครงานการจ้างเหมาบริการ งานธุรการและสนับสนุนทั่วไปฯ ... 27/09/2560
ประกอบการบรรยายการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตแ ... 25/08/2560
ประกาศการจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หมดความจำเป็นจากการใช้งาน สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ ด้วยวิธีการขาย ... 16/08/2560
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการดำเนินงานของ อปท.เพื่อสนับสนุนศูนย์พัฒนาฯ(19 ก.ค.60) ... 19/07/2560
เอกสารประกอบการบรรยาย(15-16 มิ.ย.60) ... 14/06/2560
เอกสารคืนข้อมูล 5 จังหวัด ... 03/04/2560
เอกสารประกอบการสัมนาสูติกรรม (30 มี.ค.60) ... 29/03/2560
เอกสารประกอบการประชุม 1 มี.ค.60 Topland ... 24/02/2560
ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับจ้าง การจ้างเหมาบริการ งานสนับสนุนการจัดประชุม ของ สปสช.เขต3 นครสวรรค์ ... 16/09/2559
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป และสัมภาาณ์ เพื่อฯ ... 13/09/2559
ประกาศ เรื่อง เช่าเครื่องมัลติฟังก์ชั่น สำหรับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ... 07/09/2559
ประกาศเรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นผู้รับจ้าง งานจ้างเหมาบริการสนับสนุนการจัดประชุม ... 09/07/2559
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการและกลไกการสนับสนุนการกำกับติดตามการดำเนินงานฯ ... 01/09/2559
เอกสารประกอบการบรรยาย การพัฒนางานคุ้มครองสิทธิศูนย์บริการหลักประกันสขภาพ เขต 3 ... 11/08/2559
เอกสารประกอบการบรรยาย การอบรมวิทยากรกระบวนการเวทีปฏิบัติการ เขต 3 นครสวรรค์ (24-25,26-27 พ.ค.59) ... 02/06/2559
 
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 |
 
กลับ ขึ้นบน