เอกสารประกอบการประชุม 1 มี.ค.60 Topland ... 24/02/2560
ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับจ้าง การจ้างเหมาบริการ งานสนับสนุนการจัดประชุม ของ สปสช.เขต3 นครสวรรค์ ... 16/09/2559
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป และสัมภาาณ์ เพื่อฯ ... 13/09/2559
ประกาศ เรื่อง เช่าเครื่องมัลติฟังก์ชั่น สำหรับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ... 07/09/2559
ประกาศเรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นผู้รับจ้าง งานจ้างเหมาบริการสนับสนุนการจัดประชุม ... 09/07/2559
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการและกลไกการสนับสนุนการกำกับติดตามการดำเนินงานฯ ... 01/09/2559
เอกสารประกอบการบรรยาย การพัฒนางานคุ้มครองสิทธิศูนย์บริการหลักประกันสขภาพ เขต 3 ... 11/08/2559
เอกสารประกอบการบรรยาย การอบรมวิทยากรกระบวนการเวทีปฏิบัติการ เขต 3 นครสวรรค์ (24-25,26-27 พ.ค.59) ... 02/06/2559
เอกสารประกอบการบรรยาย ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการทำบัญชีการเงิน กิจกรรมและรายงาน การดำเนินงานกองทุน(อปท.) ... 25/02/2559
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมพิ ... 27/11/2558
เอกสารประกอบการบรรยาย การใช้งบ UC ของหน่วยบริการ โดย นพ.พัลลภ ยอดศิรจินดา CFO เขตสุขภาพที่ 3 ... 19/11/2558
ข่าวปชส.: สปสช.แจงจ่ายค่าผ่าตัดไส้ติ่งอักเสบและไส้ติ่งแตก ในราคาต่างกัน ไม่ได้จ่ายราคาเดียวแบบที่เข้าใจผิด ... 25/06/2558
สปสช.ยัน Stent ได้มาตรฐานสหรัฐฯ-อียู ส่วนงานวิจัยที่อ้างเป็นข้อมูลปี 48 แต่ สปสช.เพิ่งจัดซื้อปี 52 ... 24/06/2558
การสมัครเพื่อรับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติระดับเขตพื้นที่ เขต 3 นครสวรรค์ ... 14/05/2558
สปสช. ปชส. รายการกบนอกกะลา ตอน ต้อ เลนส์ตาเปลี่ยนชีวิต ... 02/02/2558
การรับฟังความคิดเห็นทั่วไปในระบบหลักประกันสุขภาพระดับเขต ประจำปี 2558 ... 02/02/2558
ข่าวผลสำรวจนิด้าโพล ประชาชนพึงพอใจ “บัตรทอง” ร้อยละ 96.62 ... 08/01/2558
ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ... 09/12/2557
เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเอกสารระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ... 03/12/2557
โครงการถวายความรู้แด่พระธรรมวิทยากร-พระสงฆ์นักเทศน์เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพและการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ ... 28/11/2557
 
หน้า 1 | 2 | 3 | 4 |
 
กลับ ขึ้นบน