ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับจ้าง การจ้างเหมาบริการ งานสนับสนุนการจัดประชุม ของ สปสช.เขต3 นครสวรรค์


ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์

เรื่อง ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป และสัมภาาณ์ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างการจ้างเหมาบริการ งานสนับสนุนการจัดประชุม

รายละเอียดตามไฟล์แนบ....

 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :
 
กลับ ขึ้นบน